Svět se mění. A s ním musí i školy

skola

Představte si, že v rozvrhu najdete předmět „kolonizace Marsu“. Zdá se vám to bláznivé? Ne tak docela. Jedna pražská střední škola ho skutečně vyučuje. Když máte přemýšlet o kolonizaci Marsu, potřebujete fyziku, kybernetiku, chemii, ale také právo nebo sociologii. A to vše najednou a v kontextu. Nabiflovaná teorie je k ničemu, když ji neumíte propojit a využívat.

Předmět  „kolonizace Marsu“ dobře ukazuje to, jak se musí školy změnit, pokud chceme být mozkovnou a ne montovnou. Taková škola bude studenty zaručeně bavit víc než ta s “klasickou” výukou po předmětech. V životě je taky vše propojeno a neprobíhá po jednotlivých předmětech. Studenti se naučí využívat znalosti z jednotlivých předmětů, získávat data, dávat je do souvislostí, ověřovat hypotézy. Navíc se naučí spolupracovat, diskutovat, prezentovat a obhajovat svoje výsledky.

Využití IT, jazyků a práce s informacemi

Dnešní děti budou muset reagovat na to, že se jim během jejich aktivního života od základu promění zaměstnání. Jsou však přinejmenším tři oblasti, bez kterých se neobejdou. Jedná se o práci s počítačem a moderními technologiemi, jazykovou vybavenost a informační gramotnost.

Platí to i pro manuální profese. Ty jsou samozřejmě úctyhodné jako všechna ostatní povolání. Doba, kdy společnost vnímala manuální profese jako podřadné se stala minulostí. Díky automatizaci a robotizaci se tyto obory zcela zásadně proměňují. Například zedníci nebo topenáři nemohou dobře odvést práci na stavbě chytrého domu, pokud nerozumí IT a elektrotechnice. Z bagristů, traktoristů, obráběčů se stávají operátoři chytrých strojů, které pracují podle zadaných programů a algoritmů. Bez jejich znalosti a schopnosti s nimi pracovat se tyto profese v budoucnu neobejdou.

Z  pozice kraje je možné ve vzdělávání udělat velmi mnoho pozitivního, a to hlavně v oblasti středních škol, kde je kraj zřizovatelem. Když budou jednotlivé školy spolupracovat (například při tvorbě a sdílení výukových materiálů), bude to přínosné pro učitele, školy, žáky i pro kvalitu výuky.

Mgr. Arnošt Štěpánek

týmový kouč, lektor, pedagog, kandiát č. 5