Sociální oblast a její témata se dotýkají nás všech, říká Martina Vágner Dostálová

senior

Příliš často lidé u nás v kraji  tápou, jak sehnat pomoc pro svého nemocného blízkého. Jak sehnat dobrou terénní službu, které pomůže s péči v domácím prostředí, kvalitní lůžkové zařízení nebo specializovanou následnou péči. O sociálních službách a tématech s tím spojených jsme mluvili s Martinou Vágner Dostálovou z trutnovské charity. Na pirátské kandidátce ji najdete s číslem tři.

Martino, říkáš, že sociální politika se dotýká nás všech. Jak to myslíš?

Za prvé naše společnost stárne a nějakou formu pomoci budeme jednou potřebovat takřka všichni. A za druhé už existují krizové situace s vlivy na celou společnost, které musíme řešit a ideálně by bylo jim předcházet. Mám na mysli problematiku bezdomovectví, drogové či jiné závislosti nebo drahé a nedostupné bydlení.

8 z 10 lidí nechce staří v obřím domově pro seniory. Chtějí zůstat doma

Piráti jsou obecně vnímaní jako strana mladších voličů. Přesto se v pirátském programu objevuje mnoho posáží určených pro seniory. Čím si to vysvětluješ?

Náš kraj je nejstarší ze všech a měli bychom na to reagovat. Počet lidí, kteří budou potřebovat pomoc, bude nevyhnutelně stoupat. Přičemž každý by měl mít možnost využít nějakou formu domácí péče. Podle průzkumů až 8 lidí z 10 v žádném případě nechce prožít stáří v sociálním zařízení se stovkami lůžek. Lidé chtějí zůstat u sebe doma v prostředí, na které jsou zvyklí. Musíme se tak daleko více zaměřit na terénní služby jako jsou osobní asistence, pečovatelské služby, domácí zdravotní služba nebo mobilní hospic.

V této souvislosti často hovoříš o nutnosti podpůrných služeb pro pečující. Co to znamená?

Do role pečující osoby o stárnoucí rodiče nebo o nemocného příbuzného se může dostat každý z nás. Když dlouhodobě pečujete o blízkou osobu, nemáte už často sílu hledat aktivně pomoc, nebo dokonce řešit vlastní problémy. Proto je potřeba, aby se pečující co nejsnáze dostali k informacím o možnostech pečovatelských a ošetřovatelských služeb. Zároveň by jim mělo být poskytnuto psychologické, sociální nebo i ekonomické poradenství. 

A co ti, kteří z nějakého důvodu doma zůstat nemohou?

Samozřejmě někdy to okolnosti neumožňují. Kraj by pro tyto případy měl mít dostatek lůžek v domovech pro seniory či v domovech s pečovatelskou službou. Nicméně epidemie koronaviru naplno odhalila rizika obřích domovů o stovkách lůžek. Kraj by se místo nich měl zaměřit na zařízení takzvaného rodinného typu s menším počtem lůžek, které by byly rozmístěny po celém území kraje. 

Na závěr se chci zeptat na Tvoje působení ve vedení trutnovské sociální komise. Vypíchla bys nějaký úspěch, který se vám s kolegy za dva roky od komunálních voleb povedl?

Jednoznačný úspěch je zřízení krizového bytu, který slouží v situacích, kdy je nutná okamžitá a rychlá pomoc. Mohou ho využít lidé, kteří se z mnoha důvodů ocitli bez střechy nad hlavou, nebo i oběť domácího násilí jako bezpečný úkryt. Všem uživatelům je zároveň poskytnuta odborná pomoc, aby nastalou situaci mohli vyřešit z dlouhodobého hlediska.