Kraj se školstvím 21. století

Svět se mění a s ním musí i školy. Společnost se neustále vyvíjí a škola by měla připravit žáky a studenty tak, aby obstáli i za 30 let. Základem je jazyková vybavenost, porozumění novým technologiím, kritické myšlení a schopnost učit se celý život. Kraj jako zřizovatel středních škol musí v tomto ohledu sehrát aktivní roli. Jedině tak školství dožene ztrátu, kterou kvůli nezájmu politiků nabralo.

Přivedeme lidi z firem do škol. Odborníci dodají teoretickým znalostem vazbu na praktické využití a studentům představu o praxi. Studenti budou díky tomu lépe připraveni na profesní život, získají vazby na místní firmy a nebudou mít důvod náš kraj opouštět.

Výukové materiály zpřístupníme volně na internetu. Každý student si bude moci doplnit látku, které ve škole neporozuměl, či se naučit věci, které ho zajímají, ale na jeho škole se neučí. Materiály se stanou podkladem pro stále důležitější celoživotní vzdělávání.

Dobří pedagogové jsou zárukou dobré výuky. Proto musíme ty, kdo připravují žáky a studenty na budoucí život, dostatečně motivovat a odměňovat (služební byty, tvůrčí volno,…). 

Nabídneme učitelům možnosti profesního rozvoje. Role pedagogů se mění. S rozvojem moderních technologií se z nositelů informací stávají konzultanti a průvodci poznáním.

Méně byrokracie, více spolupráce. Škola má především učit.Zasadíme se o užší spolupráci mezi školami a dalšími institucemi.

Vzdělání musí být dostupné všem. Pomocnou ruku je potřeba podat zejména těm ze sociálně znevýhodněného prostředí. Škola má působit i preventivně před společensky negativními jevy.

Školy musí rozvíjet přirozené vlohy dětí a studentů. Vytvoříme “talentová centra”, které nebudou vázána na jednotlivé školy (např. centrum 3D tisku). Není nutné, aby na každé škole byla drahá 3D tiskárna, ale na vybraných místech sdružit studenty, kteří mají o danou oblast zájem, a nabídnout jim co nejkvalitnější zázemí.

Rozšíříme možnosti studentských grantů a středoškolské odborné činnost. Zapojíme studenty do projektů kraje i firem z regionu. Cílem je podpora inovací a výchova budoucích “tahounů” kraje.

Studenty vyšleme na zkušenou do zahraničí.  Zasadíme se, aby už středoškolští studenti absolvovali odbornou praxi či stáž v zahraničí, kde načerpají inspiraci a seznámi se se světovými trendy.

Důležité je chápání souvislostí, ne tupé biflování. Budeme klást důraz na propojení s praxí a nadpředmětovou výuku.

Podporujeme open-source a cloudová řešení. Žáci a studenti by měli během studia získat zkušenosti s různými operačními systémy, s open-source aplikacemi i cloudovými řešeními, aby se nestali profesně závislými na produktech od jednoho dodavatele.

Normální je vzdělávat se v každém věku. Otevřeme školy a talentová centra a jejich výukové materiály pro potřeby celoživotní vzdělávání.

Ředitelé škol bude vybírání v transparetních výběrových řízeních.Funkce dobrého ředitele je pro modernizaci vzdělávání dané školy klíčová – ředitel dělá školu.