Kraj krátkých vzdáleností

Doprava ovlivňuje kvalitu života nás všech. Kvalitní silnice a fungující veřejná doprava vytvářejí příležitosti pro tvorbu pracovních míst, otevírají náš kraj turistům i podnikatelům. Proto budeme společně s obcemi a státem investovat do silniční i železniční infrastruktury. Zároveň díky technologiím vylepšíme intervaly odjezdů autobusů a vlaků, přestupy mezi nimi a v neposlední řadě i nákup jízdenek.

Veřejná doprava

Železnice jako páteř sítě veřejné dopravy. Vlaky mohou být rychlejší a spolehlivější než automobilová doprava. Bohužel takové vlakové spoje u nás v kraji takřka nemáme. Je to důsledek zastaralé infrastruktury. Proto podporujeme investice, které výrazně zrychlí a zjednoduší cestování vlakem.

Podpora měst a obcí na provoz lokálních svozových linek na nádraží. Jeden z důvodů, proč lidé raději volí cestu autem než veřejnou dopravou, je špatná, nebo dokonce chybějící návaznost v přestupových bodech. I v největších městech kraje často nefunguje dobře MHD. Kraj by jim měl nabídnout pomocnou ruku.

Optimalizace jízdních řádů. Na základě tvrdých dat zoptimalizujeme intervaly odjezdů, přestupní návaznosti i kapacitu vlaků a autobusů po celém regionu. Nepřipustíme snížení dopravní obslužnosti jednotlivých oblastí veřejnou dopravou.

Chytrá doprava neznamená USB nabíječka v madle, ale jednoduchost a uživatelskou přívětivost. Cestující daleko více než nestabilní wi-fi ocení, že si můžou dobít elektronickou peněženku IREDO na všech prodejních místech platební kartou nebo přes on-line platební bránu. 

Jeden lístek na vlak, autobus i MHD.Na papírovou jízdenku, kartu či mobilní aplikaci bude možné cestovat v rámci tarifu IREDO na celém území Královéhradeckého a Pardubického kraje a to včetně všech přestupů. Ve spolupráci s Hradcem Králové a Pardubicemi do tarifu IREDO připojíme i tamější dopravní podniky.

Platební karta nebo mobilní aplikace může nahradit kartu IREDO. Nosičem časové jízdenky i elektronické peněženky nemusí být jen karta IREDO. Nabídneme cestujícím celou paletu možností a oni si vyberou, která je pro ně nejpohodlnější.

Větší nabídka časových tarifů. Důkladně zhodnotíme efektivitu současného systému mnoha set tarifních zón a připravíme zjednodušení. Nabídneme větší možnosti krátkodobých časových jízdenek (např. denní mezi dvěma zónami). V případě platby skrze elektronickou peněženku či platební kartu zastropujeme maximální platbu na výši denní jízdenky.

Veřejnou dopravu je potřeba propagovat. Současné webové stránky IREDO neprošly modernizací sedm let a nejsou připraveny na prohlížení v mobilu či tabletu. Mobilní aplikace vykazuje celou řadu chyb a chybí v ní naprosto klíčové funkce jako nákup jízdenek. 

Na koleje patří jen připravení soukromí dopravci. Konkurence na železnici je žádoucí. Nicméně  nezopakujeme chyby z jiných krajů, kdy soukromí dopravci dostali minimální čas na přípravu začátku provozu. Na nákup vlaků či vyškolení personálu je potřeba několik let. Do té doby je možné s Českými drahami jednat o úpravách smluv, tak aby cestování bylo komfortnější.

Otevřená data o provozu. Informace o jízdném, přestupech, mimořádnostech nebo poloze vlaků a autobusů jednoduše a bezplatně poskytneme všem vývojářům. Informace o dopravě v kraji se tak dostanou do on-line map nebo mobilních aplikací.

Propojení s Polskem. Budeme pokračovat v rozvoji přeshraničních spojů. Prověříme možnost obnovy zaniklých železničních tratí.

Pilotní provoz moderních modelů sdílené mobility.  V lokalitách s nízkou hustotou obyvatel vyzkoušíme a případně dále rozšíříme společnou ad hoc objednávanou dopravu. Jedná se v podstatě o spolujízdu, ale s profesionálním řidičem.

Lobbing za vysokorychlostní trať Praha – Wroclaw. Budeme prosazovat, aby plány na vybudování rychlovlaku z Prahy do Polska počítali s trasováním skrze náš kraj.

Silniční infrastruktura

Dokončení D11 a D35. Společně se státem a obcemi vytvoříme podmínky pro rychlé dokončení D11 k polským hranicím a D35 směrem na Liberec.

Obchvaty měst zatížených tranzitních dopravou. Komunikace, které zejména z center měst a obcí, odvedou dopravu jsou naprostou nutností. Podporujeme, aby při přípravách obchvatů vzniklo několik variant trasování, aby mohla být nalezena ekonomicky a ekologicky nejšetrnější trasa.

Budeme pokračovat nastaveném trendu oprav silnic nižších tříd. V uplynulých čtyřech letech došlo k výraznému zlepšení stavu silnic II. a III. tříd., přesto vnitřní infrastrukturní dluh do komunikací činí astronomických 9 miliard korun.

Rozvoj modro-zelené infrastruktury. Při plánování nových komunikací i při rekonstrukci těch stávajících budeme dbát, aby se , eroze

Dopravní koncepce a bezpečnost

Doprava potřebuje řešit v širších souvislostech. Budeme řešit všechny druhy dopravy dohromady v širších souvislostech podle principů udržitelné mobility

Kamiony patří na dálnice a případně silnice první tříd. Podpoříme města a obce, které sužuje těžká nákladní doprava.

Řešení alarmujícího nárustu mrtvých na silniích. Společně s policií budeme hledat způsoby, jak zvýšit bezpečnost na silnicích v kraji.