Místo betonových oblud mokřady a tůně

sunset

Počasí je stále rozbouřenější. Sužují nás vedra, dlouhá období sucha i bleskové povodně. Jedná se o důsledky změn klimatu, které se nedějí náhodou a z ničeho nic. Co s tím od nás z kraje můžeme dělat? Předně si musíme uvědomit, že problémem je to, jak málo je naše krajina schopná zadržovat vodu.

Často jde o výsledek lidské činnosti. Pole i lesy byly odvodněny, potoky nárovnány a svedeny do betonových trubek, mokřady zasypány a remízky zaorány. To vše dopady sucha nebo záplav zhoršuje. Po silném dešti se nemá voda jak vsáknout a přímým důsledkem jsou bleskové povodně. O pár kilometrů dál vodu sice může zadržet přehrada, ale ve výše položených obcích už mají lidé zničený zdraví i majetek.

Ve světle těchto událostí ministerstvo zemědělství začalo připravovat u Pecky na Novopacku a ve Skuhrově v Orlických horách nové přehrady. Děje se tak bez řádného projednání s dotčenými obcemi a přes nesouhlas správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Orlické hory. Pod vodou má nepochopitelně zmizet i část první a tedy nejcennější zóny CHKO.

Naši předci ještě před kolektivizací zemědělství uměli hospodařit v souladu s přírodou. Měli bychom se k řešením, které po staletí pomáhaly přirozeně vodu v krajině udržovat, vracet. Zodpovědné řešení je budování celé řady přírodě blízkých opatření jako jsou obnova mokřadů, tůní, malých nádrží nebo zasakovacích pásů a remízků.

Dušan Plch

člen Komise pro životní prostředí RM HK,  kandidát č. 13