Bulíček: Kraj potřebuje Piráty!

pavel-bulicek

Pavel Bulíček je lídr krajské kandidátky Pirátů a městský zastupitel v Hradci Králové. Živí se jako softwarový analytik v energetickém průmyslu. Zároveň je velitelem družstva jednotky požární ochrany v Březhradě. Přinášíme vám rozhovor, který přiblíží jeho postoje a ambice Pirátů v nadcházejících krajských volbách.

Proč by měli obyvatelé našeho kraje volit právě Piráty?

Protože nabízíme promyšlený program, který posune celý kraj dopředu. Naši kandidáti jsou kompetentní lidé nezatížení korupční minulostí a jsou garancí toho, že budou po volbách skutečně plnit pirátský program. Jsem přesvědčen, že nikdo jiný nenabízí všechna tato pozitiva dohromady. Buď nemají program, nebo nemají lidi bez problematické minulosti a nebo jsou pověstní svou „flexibilitou“ a po volbách velmi rychle zapomenou na sliby občanům. 

Tým pirátských kandidátů vzešel z demokratického hlasování v celokrajském stranickém referendu. Následně jsi společně s kolegy představil “pět jasných cílů pro náš kraj”, jak jste k jednotlivým prioritám došli?

Vycházeli jsme ze skutečných pravomocí kraje, proto v programu najdete jen to, co jsme reálně schopni splnit. Občanům se může krajský úřad zdát na rozdíl od radnic obcí a měst vzdálený, ale ve skutečnosti rozhodnutí kraje zásadně ovlivňují každého. Všichni chceme jezdit po udržovaných silnicích, dostat se vlakem do práce včas nebo mít v nemocnicích zajištěnou kvalitní péči. Za to vše do velké míry zodpovídá kraj. Piráti do krajské politiky přinesou důslednou práci s ověřenými daty, důraz na transparentnost a zapojení moderních technologií, které významně ulehčují každodenní život.

To se samozřejmě hezky poslouchá, ale velká část občanů nikdy nepřijde do styku s krajskými úředníky, jak konkrétně jim Piráti můžou ulehčit život?

Sice do budovy krajského úřadu možná nikdy nebudou mít důvod přijít, ale v roce 2020 by mělo být samozřejmostí, že si jízdenku na autobus koupíte pohodlně přes mobil nebo že informace, jak pro nemocného blízkého sehnat kvalitní domácí ošetřovatelskou službu, dostanete na pár kliknutí na počítači nebo jeden telefonát. Stejně tak by mělo být normální, že školy výukové materiály pořízené z veřejných peněz sdílejí dál, aby se kdokoliv mohl dále vzdělávat a zvyšovat svoji kvalifikaci. Nic z toho a spoustu dalšího v současnosti nefunguje a my přesně víme, jak to z vedení kraje napravit.

Zmiňoval jsi, že do krajské politiky Piráti chtějí přinést transparentnost. Máš na mysli nějaký konkrétní problém, který byste na kraji rádi vyřešili?

Jistě si vzpomenete na nechvalně proslulou praxi, kdy část státního rozpočtu byla rozdělována nestandardně přímo na jednání Sněmovny podle zákulisních vyjednávání a lobbistických zájmů. Podobně fungují individuální dotace u nás v kraji. Bez jasných a předem daných podmínek se značné prostředky přidělují jednotlivým projektům na základě politických handlů. Tuto netransparentní postup změníme. Mělo by být jasné na základě čeho se dotace přidělují. Dobře fungující protikorupční principy přeneseme i do veřejných zakázek nebo do výběrových řízení na vysoké úřednické posty.

Určitě Ti občas někdo řekne, že jsi na politiku ještě mladý. Jak to vnímáš Ty sám?

Naopak si myslím, že v politice chybí pohled mladých lidí. Nejsou negativně zatížení minulostí a mají přehled o moderních trendech. Příklady ze zahraničí ukazují, že mladí lidé dokážou úspěšně řídit celé státy. Mám na mysli rakouského kancléře Sebastiana Kurze nebo finskou premiérku Sanu Marinovou. Ani jednomu z nich ještě není ani třicet pět let. Ideální ovšem je, když se tým namíchá a jsou v něm starší i mladší, muži i ženy a lidé různých profesí.

Vím, že první velké téma, který jsi řešil, byla kauza nebezpečné čističky odpadních vod v Březhradě. O co vlastně šlo?

Jednalo se o ohrožení zdrojů pitné vody pro velkou část východních Čech kousek od mého bydliště. Čistička neměla funkční kanalizaci a dokonce dostala několik pokut za úniky odpadů do přírody. A tato nechvalně proslulá firma chtěla získat povolení na rozšíření provozu o čištění dalších chemických látek. Naštěstí se tato hrozba společným usílím mnoha lidí podařila odvrátit a ukončit provoz celé čističky.

Vody se týká i jedna z priorit programu. Jak chcete udržet vodu v krajině?

Jako hasič jsem pomáhal ve vytopených obcích na Chrudimsku a Olomoucku a viděl jsem, jakou spoušť dokáže udělat blesková povodeň. Sucho a přívalové povodně jsou dvě strany jedné mince. Naše krajina není kvůli intenzivnímu zemědělství v dobré kondici a při vydatných deštích není schopna vodu zadržet. Kraj může v této oblasti vykonat mnoho užitečného. Zvýšíme příspěvky obcím na realizaci drobných projektů, jako je obnova mokřadů, tůní, malých nádrží nebo zasakovacích pásů a remízků. Zároveň by měl kraj nastartovat dlouhodobé a koncepční změny. Uplatňováním zásad územního rozvoje a územních plánů jednotlivých měst a obcí můžeme zamezit nevhodné zástavbě na hodnotné zemědělské půdě nebo naopak podpořit vznik zelených pásů a dalších prvků ke zvýšení odolnosti krajiny a biodiverzity.

Zdůraznil bys ještě něco z vašeho programu?

Náš kraj má největší podíl seniorů ze všech krajů. I proto je naším cílem, aby senioři měli co nejlepší podmínky k životu u sebe doma nebo v kruhu rodiny s navázáním na další specializovanou a zdravotní péči. Plánujeme i zvýšení počtů lůžek v pobytových zařízeních, ale ta budou menší, rodinnější než dosud. 

Úplně poslední otázka míří na povolební strategii. Co mohou voliči očekávat, když Pirátům dají svůj hlas?

Zakládáme si na otevřené komunikaci směrem k veřejnosti. Jako jediná strana jsme zveřejnili povolební strategii, kterou se budeme řídit. Naše podpora jakékoliv koalice je podmíněna tím, že do rady kraje nebudou nominováni lidé napojení na korupční a klientelistické prostředí nebo ti, kteří projevují rasistické a xenofobní smýšlení. Vstoupíme jen do takové koalice, kde budeme schopni naplno naplňovat náš program. Určili jsme si oblasti, které jsou pro nás klíčové a budeme je chtít zakotvit v koaliční smlouvě. Jedná se například o závazek, že nebudou privatizovány krajské nemocnice. Definitivní znění koaliční smlouvy a programového prohlášení však bude muset schválit krajské fórum, tedy vlastně referendum všech Pirátů v Královéhradeckém kraji.