Pět jasných cílů pro náš kraj

Kraj šetrný k přírodě

Kraj šetrný k přírodě

Suché roky nebo kůrovcová kalamita ukázaly, že musíme změnit náš přístup k přírodě a krajině. Logickou cestou jsou opatření blízká přírodě, ne obří betonové přehrady. Přispějeme obcím na obnova mokřadů, tůní, nebo remízků. Problematické je i intenzivní zemědělství a monokulturní lesy. Proto budeme zemědělce a vlastníky lesů motivovat, aby svým hospodařením zvyšovali odolnost krajiny a biodiverzitu. 

Kraj, který pečuje

Kraj, který pečuje

Náš kraj nebude zapomínat na seniory, občany se zdravotním hendikepem i na sociálně znevýhodněné. Podpoříme terénní služby jako jsou osobní asistence, pečovatelské služby nebo mobilní hospice, protože pomoc a péče přímo v domácnostech je nenahraditelná. Nedílnou součástí kompetencí kraje jsou i nemocnice a další zdravotní služby. Zachováme jejich rozsah a zaměříme se na kvalitu poskytované péče.

Kraj se školstvím 21. století

Kraj se školstvím 21. století

Svět se mění a s ním musí i školy. Společnost se neustále vyvíjí a škola by měla připravit žáky a studenty tak, aby obstáli i za 30 let. Základem je jazyková vybavenost, porozumění novým technologiím, kritické myšlení a schopnost učit se celý život. Kraj jako zřizovatel středních škol musí v tomto ohledu sehrát aktivní roli. Jedině tak školství dožene ztrátu, kterou kvůli nezájmu politiků nabralo.

Kraj krátkých vzdáleností

Kraj krátkých vzdáleností

Doprava ovlivňuje kvalitu života nás všech. Kvalitní silnice a fungující veřejná doprava vytvářejí příležitosti pro tvorbu pracovních míst, otevírají náš kraj turistům i podnikatelům. Proto budeme společně s obcemi a státem investovat do silniční i železniční infrastruktury. Zároveň díky technologiím vylepšíme intervaly odjezdů autobusů a vlaků, přestupy mezi nimi a v neposlední řadě i nákup jízdenek.

Kraj chytrých řešení

Kraj chytrých řešení

Chytrý kraj ví, co se v něm odehrává. Ví, jaký chce být a jak bude odolávat současným nástrahám. Předvídavý kraj umí využívat moderní technologie a rozhoduje se na základě ověřených dat. Chytrý kraj umí využít potenciál místních lidí, aby z něj zejména mladí lidé neodcházeli.

Pirátský kandidát na senátora

pavel_vacek

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

Pavel Vacek je emeritní děkan hradeckého “peďáku” a kandidát Pirátů a hnutí STAN na senátora na Královéhradecku. Není mu jedno, kam náš region směřuje. Proto vstoupil do politiky, dostal důvěru občanů, a stal se hradeckým zastupitelem. Nyní se stejným cílem – hájit naše společné zájmy – kandiduje do Senátu. Zároveň jako “učitel učitelů” ví, jak ze Senátu pomoci českému školství. Aby ho voliči poznali lépe než jen z hesel na billboardech, natočil cyklus videí Svět lidí podle Pavla Vacka. O Pavlovi se více dozvíte i na jeho strankách www.pavel-vacek.cz.

Aktuality